Gà nguyên con
Gà hấp muối nguyên con
170.000đ

Gà hấp muối nguyên con

Gà nguyên con
Gà hấp hành nguyên con
150.000đ

Gà hấp hành nguyên con

Gà nguyên con
Gà nướng mật ong nguyên con
170.000đ

Gà nướng mật ong nguyên con

Gà nguyên con
Gà hấp lá chanh nguyên con
150.000đ

Gà hấp lá chanh nguyên con

Gà nguyên con
Gà quay lu nguyên con
170.000đ

Gà quay lu nguyên con

Gà nguyên con
Gà lẩu nguyên con
120.000đ

Gà lẩu nguyên con